Förtöjning av fritidsbåtar, några råd och anvisningar