Nästa kapitel i Carlmarks framgångrika historia
I över 170 år har Carlmarks varit ett namn att räkna med i tågvirkesbranschen, synonymt med kvalitet och nytänkande.Redan under 1800-talets början sysslade Lars Carlmark i dalsländska Åmål, med tågvirkestillverkning, men det var hans son Per-Adolf som år 1848 startade bolaget och gav det sitt eget namn, PA Carlmark. För snart 100 år sedan flyttades verksamheten söderut, till Älvängen vid Göta Älvs Östra Strand. Tredje generationens Hugo Carlmark tog med sig dåtidens innovativa repslagarbana.Senast tillverkades det för hand här hela 27 ton tross och rep till det imponerande nybygget av Ostindiefararen Götheborg, som sjösattes år 2003. Museet, som finns kvar än idag, är med sina 300 meter långa repslagarbana unik i sitt slag.Idag ingår Carlmarks i LIROS Group. Tillverkning sker på 10 000 m2 i en av världens modernaste anläggningar, belägen i tyska textilregionen Frankenwald i Bayern. Produktutveckling, försäljning, marknadsföring, lager och logistik sköts från Carlmarks nya huvudkontor i Västsvenska Billdal, bara några mil från den gamla repslagarbanan i Älvängen. Nu som då är vi entusiastiska experter och energiska entreprenörer som driver Carlmarks framåt. Vi knyter ihop historia med nutid och för de stolta traditionerna
vidare.
Vår katalog som du kan ladda ner här representerar Carlmarks nästa stora kapitel. I ett helhetskoncept kombineras välkända produkter med innovation. Sortimentet för järn-, bygg-, och hushållshandeln innehåller rep och linor, produkter för lyft och last, samt kätting
och vajer.Sortimentet med sjöfartsprodukter har vuxit avsevärt med ett antal nya produkter och sortimentet med tekniska band är fortsatt branschens bredaste.Det senaste tillskottet i Carlmarks framgångsrika historia är ett mycket uppskattat marinasortiment av volymstarka produkter för tillbehörs- och båthandlare. Marinsortimentet är den senaste pusselbiten i Carlmarks framgångsrika historia.Välkommen! Nu fortsätter Carlmarks spännande resa…Carlmarks – En del av LIROS Group

Sjöfart & Fiske

Sjöfarten och yrkesfiskarna behöver modernt tågvirke och trossar för de allt tuffare kraven på konkurrenskraft, miljö och arbetsmiljö. Carlmarks sortiment omfattar bland annat PP, Pac-steel, Polyester och Dyneema®.

Järn & Bygghandel

Tack vare stor lagerkapacitet, konkurrenskraftiga priser och en oöverträffad kvalitét finns våra produkter i ett brett återförsäljarnätverk av järn- och bygghandlare. Allt från flagglinor och murarsnören till kätting och spännband.

Sling & Stroppar

Med stor volym och modern produktion är Carlmarks en ledande aktör mot husfabriker, timmerproducenter och andra med behov av textila lyftredskap. Klassiska rundsling, bandstroppar och hus/engångssling ingår i sortimentet, men även innovationer såsom rundsling i Dyneema®.

Naturfiber

Med förankring i klassiskt repslageri och ett historiskt arv av rang omfattar vårt sortiment olika typer av naturfibrer. Allt från trädgårdssnören i hampgarn och tjärad märling till trappräckeslinor finns att tillgå.